Ga door naar hoofdcontent
InformatieCor Molenaar

Cor Molenaar

Een van de donateurs dankzij wie het Albert Schweitzer Fonds kwetsbare groepen kan helpen is wijlen Cor Molenaar. Cor Molenaar was oprichter van de Molenaar Sieperda Stichting. Mede dankzij de genereuze bijdrage van de Molenaar Sieperda Stichting in 2023 kan het Albert Schweitzer Fonds de komende jaren een groot aantal projecten mogelijk maken.

Het ASF is zeer dankbaar voor deze steun. De Molenaar Sieperda Stichting zette zich onder andere in voor medische hulp gericht op het verbeteren van de gezondheidssituatie in lokale gemeenschappen. Daarnaast op het vergroten van zelfredzaamheid. In het verlengde van deze doelstelling zet het NASF het werk van Cor en de Molenaar Sieperda Stichting op bescheiden schaal graag voort.

Cornelis Albert Molenaar werd op 23 mei 1920 geboren als eerste zoon uit het huwelijk van Albert Molenaar (graanhandelaar) en Baukje Sieperda (maatschappelijk werkster).

Homoseksualiteit

Cor was onderhoudend voor de dames, maar toonde zich meer aangetrokken tot mannen. Helaas leefde hij in een tijdperk dat homoseksualiteit taboe was.

Het ASF is zich ervan bewust dat in de landen waar onze projecten worden uitgevoerd homoseksualiteit een actueel thema is en nog regelmatig wordt veroordeeld. De missie en visie van het ASF is erop gericht dat wij àlle kwetsbare groepen ondersteunen, waarbij wij geen onderscheid maken op basis van sekse, geaardheid of religie. Wij helpen juist ook mensen die door hun geaardheid in een kwetsbare positie komen.

Met de nalatenschap van Cor willen wij waar mogelijk deze kwetsbare groepen blijven ondersteunen, ook in de landen waar zij onderdrukt worden. Want het ondersteunen van projecten in een land waar homofobie wordt omarmd, betekent dat wij op lokaal niveau juist de slachtoffers een helpende hand bieden en hen niet alleen laten.

Net als Albert Schweitzer had Cor vele interesses en kwaliteiten. Cor was theoloog en musicus, zeer belezen en begaan met mensen die het minder goed hadden.

Cor zijn muziekcomposities zijn ondergebracht in het Frysk Muzyk Argyf.

Meer informatie over het leven van Cor, zijn proza en poëzie en enkele muziekstukken zijn te vinden op Cornelis Albert Molenaar Molenaars Kinderfonds.

Na Cor zijn dood is in 2012 de Molenaar-Sieperda Stichting opgericht om medische- en humanitaire doeleinden te financieren.

Bart Molenaar, de neef van Cor, heeft de Molenaar Sieperda Stichting tot eind 2023 voortgezet. Bart heeft na rijp beraad met het toenmalig bestuur besloten het vermogen van de Molenaar Sieperda Stichting te verdelen over een viertal goede doelen organisaties, waaronder het ASF en het Molenaars Kinderfonds.