Ga door naar hoofdcontent
InformatieOnze doelen: Theory of change

Onze doelen: Theory of change

Wij willen dat zoveel mogelijk mensen in Sub-Sahara Afrika de kans hebben om een gezond leven te leiden. Het ASF richt zich met name op kwetsbare groepen, waaronder zwangere vrouwen, meisjes, kinderen, ouderen en gehandicapten. Om dit te bereiken hebben we 3 langetermijndoelen vastgesteld volgens onze Theory of Change.

 1. Het realiseren van een gezonde leefomgeving,
 2. Het versterken van gezondheidsvaardigheden;
 3. Het verbeteren van de gezondheidszorg ter plaatse.

1: Gezonde leefomgeving

Het eerste lange termijn doel van het ASF is ervoor zorgen dat iedereen in een schone, sociaal inclusieve en veilige omgeving leeft die bijdraagt aan fysiek en mentaal welzijn. Dit wordt bereikt door gezond gedrag te bevorderen en mensen te beschermen tegen gezondheidsrisico’s, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen.

Projecten gezonde leefomgeving

Binnen de gezonde leefomgeving vallen de volgende projecten:

 • Waterprojecten: zorgen voor toegang tot schoon en veilig drinkwater
 • Sanitatie- en hygiëneprojecten: zorgen voor toegang tot sanitaire voorzieningen en kennis om noodzakelijke hygiëne maatregelen toe te kunnen passen
 • Menstruatie en gezondheidsprojecten: zorgen voor toegang tot sanitaire producten en – voorzieningen zodat meisjes zich tijdens hun menstruatie kunnen verzorgen en de mogelijkheid hebben om onderwijs te volgen
 • Schone luchtprojecten: zorgen voor toegang tot middelen voor minder luchtvervuiling binnenshuis.

2: Gezondheidsvaardigheden en empowerment

Het tweede lange termijn doel van het ASF is dat iedereen geïnformeerde beslissingen over hun gezondheid kan nemen en opkomt voor hun recht op gezondheid. Gezondheidsvaardigheden zijn het verwerven, begrijpen en gebruiken van informatie voor gezondheidsbeslissingen. Goede gezondheidsvaardigheden bevorderen een gezonde levensstijl en het toepassen van preventieve maatregelen en therapietrouw. Empowerment is het proces waarbij mensen meer controle en bewustzijn over hun gezondheid krijgen.

Projecten gezondheidsvaardigheden en de empowerment

Bij elk project zorgt het ASF ervoor dat er aandacht is voor training en voorlichting, met de focus op het verbeteren van vaardigheden die de gezondheid ten goede komen. Projecten bevatten ook ’train de trainer’-elementen, waarbij gezondheidspersoneel en -vrijwilligers worden getraind en opgeleid en deze kennis leren doorgeven.

3: Gezondheidszorg ter plaatse

Het ASF wil dat iedereen in de doelgroepen toegang heeft tot beschikbare, bereikbare en betaalbare gezondheidszorg van goede kwaliteit. We leggen de focus op basisgezondheidszorg, zorg voor moeders en kinderen, mentale gezondheidszorg en revalidatie en begeleiding.  

Projecten gezondheidszorg

 • Constructieprojecten gericht op het verschaffen van toegang tot nieuwe, gerenoveerde of uitgebreide faciliteiten die de gezondheid ten goede komen zoals een waterpomp, toiletten en handwasgelegenheden.
 • Projecten voor inrichting en instrumentarium van gezondheidszorg faciliteiten en ervoor zorgen dat er voldoende apparatuur, elektriciteit en andere middelen beschikbaar zijn zoals bijvoorbeeld een echocentrum of 3D printer t.b.v. protheses.

Project criteria

Het ASF financiert lokale, kleinschalige gezondheidsinitiatieven die bijdragen aan de vastgestelde 3 lange termijn doelen voor gezondheidszorg. Wij ondersteunen kleinschalige, lokale gezondheidsinitiatieven van Afrikaanse initiatiefnemers, zoals ‘grassroot’-organisaties en vrouwengroepen. De projecten moeten voldoen aan diverse criteria, waaronder:

 • Een project moet concreet en meetbaar zijn;
 • Het resultaat en impact moet effectief zijn;
 • Het project moet voor de doelgroep bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar zijn;
 • Het project moet duurzaam en van goede kwaliteit zijn;
 • Het project en de uitvoerende partner moet betrouwbaar zijn.