Ga door naar hoofdcontent
NieuwsEvery Child Matters! – Update

Every Child Matters! – Update

Vrijdag 1 maart 2024Afbeelding Every Child Matters! – Update

In 2022 werd, mede dankzij onze donateurs, de uitbreiding van een behandelcentrum en zorgprogramma voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking in Kenia gerealiseerd. Inmiddels draait het programma goed en weten steeds meer mensen het centrum te vinden, waardoor er nog meer kinderen met een beperking geholpen kunnen worden.

Aandacht en zorg

In LungaLunga subcounty leven mensen vaak onder de armoedegrens. Er zijn veel gehandicapte kinderen. Zij worden vaak binnen gehouden en er wordt niet gewerkt aan hun ontwikkeling. Dat komt door schaamte, maar ook doordat ouders niet weten wat ze moeten doen en doordat ze geen hoop hebben dat hun kind ook maar iets kan leren.

Veel gehandicapte kinderen zijn daarom verwaarloosd en maken geen mentale of fysieke ontwikkeling door. Kidscare geeft gehandicapte kinderen juist wel aandacht en zorg. Het doel van Kidscare is om kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking en hun families te laten deelnemen aan de maatschappij zonder gestigmatiseerd te worden en dat ze de nodige begeleiding en behandeling via het zorgprogramma kunnen krijgen. Dit gebeurt door middel van therapieën, inclusief onderwijs en steungroepen.

Therapieën

De ergotherapie richt zich op kinderen met een lichamelijke beperking en voert ook thuistherapie uit als dat nodig is. Tijdens de therapie krijgen ouders begeleiding (zowel in groep als één-op-een), die wordt uitgevoerd door een maatschappelijk werker.

 • Van maandag tot en met vrijdag worden er zowel in het Every Child Matters (ECM)-centrum als in de 6 Special School Units (SSU’s) therapieën gegeven.
 • Er zijn 3 ergotherapeuten die gemiddeld 30 kinderen per dag behandelen
 • Er zijn 100 kinderen die therapieën volgen
 • Elke kind krijgt een maatschappelijk werker toegewezen die regelmatig follow-ups doet en huisbezoeken aflegt op basis van de behoefte.
Afbeelding IMG-20230901-WA0003
Afbeelding IMG-20230901-WA0002

Inclusief onderwijs

Er zijn 6 speciale schooleneenheden opgezet in 6 basisscholen voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Hierdoor kunnen 180 kinderen een educatief programma krijgen, waarbij rekening wordt gehouden met hun speciale behoeften op het gebied van gezondheid, gedrag en leersnelheid.

 • Er zijn nu 11 kinderen die zowel therapieën als inclusief onderwijs volgen.
 • Er zijn 105 kinderen met geestelijke gezondheidsproblemen die inclusief onderwijs volgen.
 • Voor alle leerlingen is een individueel zorgplan opgesteld, samen met de verzorger en de leerkracht voor speciaal onderwijs.
 • Elke school heeft een medewerker die verantwoordelijk is voor de netheid en die pap klaarmaakt voor de leerlingen.
 • Maatschappelijk werkers voeren regelmatig huisbezoeken uit en doen follow-ups op basis van de individuele behoeften.

Steungroepen

Door steungroepen te maken worden families geholpen om samen problemen op te lossen, zoals het doen van activiteiten om geld te verdienen op een duurzame manier.

 • Er zijn 6 steungroepen aangesloten bij de 6 speciale schoolunits.
 • De steungroepen bestaan ​​uit 10 tot 15 ouders met kinderen die zowel de therapieën als de speciale leeractiviteiten bijwonen
 • Elke steungroep komt één keer per week bijeen.
 • De belangrijkste agenda’s van de steungroepen: psychosociale ondersteuning, psycho-educatie, bewustmaking, moestuinproject en inkomsten genererende activiteiten.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw thuiszorgprogramma voor families met kinderen met een beperking. Dit zal nog in 2024 geïmplementeerd worden.